สวัสดีหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส.

แจ้งข่างเรื่องการใช้ระบบคลังข้อสอบ รร.ส.สส.

 
รูปภาพของAdmin User
แจ้งข่างเรื่องการใช้ระบบคลังข้อสอบ รร.ส.สส.
โดย Admin User - Wednesday, 7 February 2018, 12:23PM
 

แจ้งข่างเรื่องการใช้ระบบคลังข้อสอบ รร.ส.สส.

ระบบนี้ จะใช้งานเฉพาะ ครู-อาจารย์  นักเรียน รร.ส.สส.

เพื่อ 

  1. วัดผลการเรียนการสอน
  2. สอบประจำวิชา
  3.  ตามภาะกิจที่ หน่วยและ ผบ.กำหนด