สวัสดีหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส.

Picture of Admin User
แจ้งข่างเรื่องการใช้ระบบคลังข้อสอบ รร.ส.สส.
by Admin User - Wednesday, 7 February 2018, 12:23 PM
 

แจ้งข่างเรื่องการใช้ระบบคลังข้อสอบ รร.ส.สส.

ระบบนี้ จะใช้งานเฉพาะ ครู-อาจารย์  นักเรียน รร.ส.สส.

เพื่อ 

  1. วัดผลการเรียนการสอน
  2. สอบประจำวิชา
  3.  ตามภาะกิจที่ หน่วยและ ผบ.กำหนด


Picture of Admin User
การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา Enrolled User และการแบ่งกลุ่ม Moodle
by Admin User - Wednesday, 7 February 2018, 12:20 PM
 


Picture of Admin User
การนำเข้าช้อสอบ
by Admin User - Wednesday, 7 February 2018, 11:14 AM